Wczesna interwencja logopedyczna

Obejmuje diagnozę i terapię noworodków i dzieci do trzeciego roku życia. Przyczyną wczesnej kontroli logopedy mogą być zaburzenia pracy artykulatorów (ust, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy), zaburzenia fizjologiczne związane z połykaniem, prawidłowym torem oddechowym.

Długość spotkania oraz jego cena zależna jest od charakteru zaburzeń oraz koniecznej terapii.