Terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia logopedyczna obejmuje:

  • wady wymowy (sygmatyzmy, rotacyzmy i in.)
  • zaburzony (opóźniony) rozwój mowy

Z terapii logopedycznej powinno się skorzystać, gdy mowa dziecka nie rozwija się prawidłowo, kiedy pojawiają się substytucje lub zniekształcenia głosek, albo gdy jego mowa rozwija się wolniej niż u rówieśników. Reedukację prawidłowej mowy może podjąć także młodzież oraz osoby dorosłe, jednakże wyniki terapii zależą od przyczyn utrwalonej wady wymowy i nie zawsze da się ona usunąć całkowicie.

Diagnoza logopedyczna trwa - zależnie od wieku pacjenta - od 30 do 60 minut. Na życzenie pacjent otrzymuje jej wyniki na piśmie.

Czas trwania terapii logopedycznej również uzależniony jest od wieku pacjenta, zwykle jest to 30 lub 45 minut zajęć połączonych z ich omówieniem. Zajęcia odbywają się od jednego do trzech razy w tygodniu. Na życzenie klienta mogą odbywać się w domu pacjenta (za dodatkową opłatą).